Savez udruga Molekula nije samo tijelo koje upravlja trima vrlo važnim prostorima kulture u Rijeci – Palachom, Filodrammaticom i Marganovom – već se u sklopu svojih aktivnosti širi i na prostor praktične provedbe ideje (samo)održive kulture u sprezi s društvenim poduzetništvom.

Zametak te ideje pojavljuje se u raznim diskurzivnim aktivnostima udruga sastavnica Molekule, no ovih dana formalizirala se i praktična, konkretna provedba rečenih aktivnosti u vidu objave prostorno-programske studije novog Društveno-kulturnog centra. Studiju je izradio Arhitektonski biro Turato, vlasnika Idisa Turata, a potpisuje ju Ida Križaj. Ta je studija nastala kao 40.000 kuna vrijedan partnerski projekt Molekule i Grada Rijeke koji je financirala Zaklada za razvoj civilnog društva u sklopu pilot-projekta »Prostori (su)djelovanja«.

Prvotna ideja Društveno-kulturnog centra bila je policentrični entitet Palacha, Filodrammatice i Marganova, kojima prema odluci Grada Rijeke upravlja SU Molekula, no u projekt je ušla i zgrada Parafinke u Harteri, kao i prostor unutar tog bivšeg tvorničkog kompleksa u vlasništvu Peje Kovačevića.

Predsjednik SU-a Molekula Damir Batarelo uvjerava nas da projekt nije megalomanski, već prilagođen vremenu i okolnostima. Podsjetimo, Klub ljubitelja buke već je jednom figurirao kao idejni začetnik revitaliziranja prostora Hartere u prostor nove urbane stambeno-poslovno-kulturne zone, o čemu smo također pisali i donosili makete 2007. godine. Od tog projekta, kako znamo, nije bilo ništa, pa je ovo drugi pokušaj za KLJB, ali i Harteru.

Ono što ipak povezuje oba projekta temeljna je težnja samoodrživosti kompleksa. No dok je u starom projektu bilo govora samo o spajanju javne, civilne i privatne sfere, bez konkretiziranja aspekata privatne, poslovne sfere, pa onda i šava koji će je povezivati s ostalim dvjema sferama, novi projekt unosi novinu društvenog poduzetništva. U tom kontekstu ključna je zgrada Parafinke kao poveznica između ekonomskog i kulturnog aspekta. Radi se o prostoru u gradskom vlasništvu od oko 1.600 četvornih metara koji sada koriste neki privatni i gradski subjekti. Ideju uključivanja Parafinke u priču, kako kaže Batarelo, inicirao je upravo Grad, no time povećao površinu za upravljanje na čak oko 4.500 četvornih metara.

Novi koncept uključuje pet segmenata proizvodnje: pogon za proizvodnju biodizela, pivovaru, reciklažno dvorište, glazbeni studio i centar za proizvodnju i distribuciju zdrave hrane. Batarelo pojašnjava da je pogon za proizvodnju biodizela došao kao rezultat razgovora s Dorianom Pavlovićem iz udruge Ri Rock, koji ima patentiran stroj za proizvodnju biodizela od starog ulja.

– Biodizel je popularan, ali teško ga je plasirati na tržište pored velikih igrača, no ideja je da se od toga napaja i sam veliki pogon Hartere –  kaže Batarelo, oprimjerujući koncept društvenog poduzetništva.

Edukativne akcije  Molekule i partnera

Savez udruga Rojca iz Pule i Savez udruga Molekula iz Rijeke pokreću partnerski projekt Društveno-poduzetničkog generatora. U fokusu je projekta poticanje i razvoj društvenog poduzetništva. Kako ističu partneri, društvena ekonomija važna je komponenta europskog gospodarstva u kojem čini 10 posto njenog BDP-a i zapošljava više od 11 milijuna ljudi. U Hrvatskoj se tek počinju zamjećivati mali pomaci u razvijanju  kulture društvenog poduzetništva.
U projektu Društveno-poduzetničkog generatora provest će se istraživačke, edukacijske i zagovaračke aktivnosti u svrhu stvaranja pozitivnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva. Kroz projekt će se također omogućiti postavljanje sustava podrške za razvoj društvenog poduzetništva u regiji.

Cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju RIF-a

Komentari

komentara