Prilika da se predstavi jedno odlično novo, širem krugu ljudi nepoznato glazbeno ime, jedno je od najvećih zadovoljstava bavljenja organizacijom koncerata.