Impressum

Izdavač

Novi list

Novinsko-nakladničko dioničko društvo
Zvonimirova 20 a
p.p. 130, 51001 Rijeka

Urednik  RIF magazina

Damir KUNDIĆ

Urednica RIF priloga

Danijela BAUK

Suradnici

Ivana Kocijan, Karmen Bosnić, Davor Mandić, Marinko Krmpotić, Ladislav Tomičić, Vinko Peršić, Anamarija Reljac, Marko Gracin

Kontakt

e-mail: rifmagazin@gmail.com

 

 

 

 

This is the End